Organizátoři

naBOSo        leguano

mediální Partner

Asociace barefoot obuvi www.abfo.cz